پروژه ها

شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران در راستای انجام وظایف محوله و اجرای طرحهای تحقیقاتی کلان در سطح ملی، تاکنون پروژه های زیر را تحت حمایت خود قرار داده است.

۱- طرح تدوین راهکارهای بومی سازی شده پیشگیری، تشخیص و درمان پرفشاری خون منطبق با شرایط کشور
تهیه گایدلاین های بومی سازی شده به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور مطرح می باشد، چرا که در حال حاضر بیشتر گایدلاین های مورد استفاده در کشور ما همان گایدلاین های کشورهای دیگری است که تحقیقات لازم را در این زمینه انجام داده اند و دارای شرایط متفاوت با جامعه ما هستند. لذا ضروری است در همه زمینه ها، و با انجام اقدامات لازم، راهکاری های تشخیص و درمان مناسب با شرایط کشور خودمان را تهیه و مورد استفاده قرار دهیم. در زمینه گایدلاین های پیشگیری، تشخیص و درمان پرفشاری خون، شبکه تحقیقات قلب و عروق از طرح تهیه گایدلاین فشار خون حمایت نموده و خوشبختانه این گایدلاین تهیه و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شده است.

۲- طرح تحقیقاتی بررسی تأثیر برنامه ­های خود مراقبتی و راهکارهای بومی­ سازی شده درمانی بر ارتقاء کنترل پرفشاری خون در ایران
این طرح به صورت پایلوت در شهر اصفهان در حال انجام است و قرار است از نتایج نهائی آن برای اجرای برنامه های خودمراقبتی فشار خون در سطح کشور استفاده شود.

۳- طرح ثبت بیماریهای قلبی عروقی
ثبت بیماریهای قلبی عروقی به عنوان یکی از نیازهای اساسی وزارت بهداشت همواره مطرح بوده و بر همین اساس، شبکه تحقیقات قلب و عروق برنامه ثبت بیماریهای قلبی عروقی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است. برنامه ثبت بیماریهای قلبی عروقی از سال ۱۳۹۴ با تشکیل کمیته پژوهشی آموزشی در شورای راهبردی شبکه آغاز شد. در این برنامه ضمن حمایت از اجرای طرحهای ثبت بیماریهای قلبی عروقی در سطح کشور، نرم افزار لازم در اختیار شهرهای همکار طرح قرار گرفته و اطلاعات حاصل از ثبت بیماریهای قلبی در بانک اطلاعاتی شبکه جمع آوری می گردد. در حال حاضر طرح ثبت بیماریهای قلبی عروقی شامل آنژیوگرافی، PCI و STEMI در شهرهای اصفهان، اهواز، بندرعباس، شیراز، بیرجند،  تبریز، شهرکرد، یاسوج، کاشان، شاهرود در حال اجرا بوده و به زودی شهرهای دیگری مانند خرم آباد، قزوین و تهران نیز به طرح ثبت بیماریهای قلبی عروقی کشور و تحت حمایت شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران اضافه خواهد شد.

فهرست
Call Now Button