تماس با ما

آدرس

null

اصفهان، خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان قلب چمران، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دبیرخانه شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران

تلفن

null

تلفن: ۰۳۱۳۶۱۱۵۳۰۲ -- فکس: ۰۳۱۳۶۱۱۵۳۰۳

فهرست
Call Now Button